/ slovnik

MO/TO, ROE... rozumieme si? Slovník finančných pojmov

MO/TO, ROE... rozumieme si? Slovník finančných pojmov
MO/TO, EFT POS, ROE, ale aj bonita, interchange fee, parita. Viac či menej známe skratky a názvy, s ktorými sa pri podnikaní a prevádzkovaní biznisu stretne každý podnikateľ. Prinášame 2. diel zo série článkov "...rozumieme si?", v ktorých si jednoducho a zrozumiteľne vysvetľujeme finančné pojmy. Tentokrát vo forme prehľadného, abecedne zoradeného slovníku, s ktorým sa nestratíte.

V prvom diele sme sa zamerali primárne na to, ako funguje spracovanie transakcie a čo sa s platbou deje po zaplatení. Ak vás zaujíma vysvetlenie jednotlivých prepojení alebo ako rozumieť cenníku platobných brán, nezabudnite si prečítať 💡 predošlý diel série "...rozumieme si".

 

 

 

Slovník finančných pojmov podľa abecedy

 

 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z

 

 

 

 

Slovník najčastejšie vyhľadávaných pojmov

 

 

Acquirer (prijímacia banka) - nadobúdateľ platieb. Ide o banku, ktorá vlastní licenciu jednej alebo viacerých kartových spoločností (VISA, Mastercard...) a ktorá spracováva platby pre predajcov

 

Anuita - pravidelná, opakujúca sa platba, ktorá sa vykonáva v rovnakých intervaloch počas určitého časového obdobia. V kontexte financií sa anuita zvyčajne používa na popis splátok pre úvery alebo iné finančné produkty

 

API - Application Programming Interface, softvérové rozhranie pre prenos dát medzi systémami. API umožňuje jednej aplikácii poskytnúť svoje funkcie a dáta iným aplikáciám, ktoré ich môžu využiť v svojich vlastných aplikáciách

 

BIC kód (Bank Identifier Code) - jedinečný identifikačný kód používaný bankami na identifikáciu iných bánk po celom svete. U nás skôr známy pod názvom SWIFT kód. Obsahuje informácie o názve banky, krajine, meste a konkrétnom pobočke, čím umožňuje efektívne a spoľahlivé uskutočňovanie medzinárodných platobných transakcií

 

Chargeback - postup, ktorý umožňuje klientom vrátiť platbu, ak sú presvedčení, že bola zmanipulovaná alebo neoprávnená. Prečítajte si viac o chargebacku v našom článku >

 

E-commerce - elektronický obchod, je forma obchodovania, ktorá prebieha cez internet. V rámci e-commerce môžu predajcovia ponúkať svoje výrobky alebo služby online a zákazníci ich môžu nakupovať a platiť online.  Umožňuje predajcom rozšíriť svoje podnikanie na celý svet a zákazníkom zase umožňuje nakupovať z pohodlia domova. Medzi najbežnejšie formy e-commerce patria online obchody, aukcie a platby cez internet

 

Interchange fee - poplatok, ktorý sa účtuje medzi finančnými inštitúciami pri spracovaní transakcií z kreditných a debetných kariet. Konkrétne, interchange fee je poplatok, ktorý si banka emitenta (ktorá vydáva karty) účtuje od banky akceptora (ktorá prijíma platby) za spracovanie platobnej transakcie

 

MO/TO platby - Mail Order/Telephone Order, platby a označujú platby, ktoré sú realizované pomocou kreditnej alebo debetnej karty na diaľku, t.j. bez fyzickej prítomnosti karty. Tento typ platby sa často využíva v prípade, keď zákazník nakupuje tovar alebo služby na diaľku, napríklad cez internet, telefonicky alebo poštou. MO/TO platby sú často využívané v ubytovacích zariadeniach

 

POS - skratka pre "Point of Sale", teda bod predaja. Jedná sa o miesto, kde sa realizuje predaj tovaru alebo služieb zákazníkom. V súčasnosti sa tento termín používa najmä v súvislosti s platobnými terminálmi, ktoré sú používané na spracovanie platobných transakcií v reálnom čase

 

Vydavateľ (Issuer) - banka, ktorá je vydavateľom platobnej karty / subjekt, ktorý vydáva finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, opcie alebo iné cenné papiere. Issuer teda môže byť napríklad spoločnosť, štát alebo iný právny subjekt, ktorý vydáva určité cenné papiere a predáva ich investorom

 

ZBK - dobrovoľné združenie bánk pôsobiacich na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je zastupovať záujmy svojich členov a podporovať rozvoj bankového sektora v krajine. ZBS poskytuje svojim členom platformu na diskusiu a koordináciu riešení pre aktuálne bankové témy a regulatívne požiadavky. Zároveň zvyšuje povedomie verejnosti o fungovaní bankového sektora a jeho prínose pre ekonomiku

 

 

Zdieľajte článok

/ Odoberajte náš newsletter

Novinky zo sveta platieb | Ebooky | Užitočné rady | Súťaže
Kliknutím na odber súhlasíte so spracovaním osobných údajov