> > >

POS terminál

Čo je to eKasa, VRP a CHDU a kde sa používajú?

 

eKasa  

eKasa je skratka pre "Elektronický kontrolný a registračný systém pre tržby". Tento systém bol zavedený v Slovenskej republike v roku 2019 v snahe bojovať proti daňovým podvodom a zlepšiť evidenciu tržieb.

EKASA POS systém je teda softvérový produkt, ktorý umožňuje prevádzkovateľom podnikov zaznamenávať a evidovať tržby v reálnom čase. Systém obsahuje certifikované daňové registračné pokladnice a softvér, ktorý zaznamenáva a ukladá všetky transakcie, ktoré sa uskutočnia na pokladnici.

V rámci EKASA POS systému sú podniky povinné zaznamenávať všetky tržby, ktoré sa uskutočnia na pokladnici a posielať tieto údaje do centrálneho registra v reálnom čase. Cieľom je zabezpečiť, aby boli všetky tržby podnikov evidované a aby nedochádzalo k daňovým únikom.

 

 

CHDU

Chránené dátové úložisko (angl. secure data storage) je typ úložiska dát, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu uložených dát. Tieto dáta môžu byť napríklad súkromné, citlivé alebo dôležité, preto je potrebné ich ukladať a uchovávať v bezpečnom a spoľahlivom prostredí.

Chránené dátové úložisko môže byť fyzické, ako napríklad externý hard disk alebo pamäťová karta s hardvérovým šifrovaním, alebo virtuálne, ako napríklad cloudu s bezpečnostným šifrovaním. Niektoré spoločnosti a organizácie využívajú aj privátne cloudové úložiská, ktoré sú umiestnené vo vlastnej infraštruktúre a sú chránené rôznymi bezpečnostnými opatreniami, ako napríklad firewallmi, šifrovaním dát, autentifikáciou, monitorovaním prístupu a podobne.

Bezpečné dátové úložisko môže byť dôležité pre rôzne organizácie a firmy, ktoré potrebujú zabezpečiť dôvernosť, celistvosť a dostupnosť uložených dát. Medzi takéto organizácie môžu patriť napríklad banky, poisťovne, zdravotnícke inštitúcie, vládne inštitúcie, súdy a podobne.

 

 

VRP2 

VRP2 je skratka pre "Virtuálna registračná pokladnica 2.0". Tento systém bol zavedený na Slovensku v roku 2021 ako nástupca pôvodného systému EKASA, ktorý bol zavedený v roku 2019.

VRP2 je systém, ktorý umožňuje prevádzkovateľom podnikov zaznamenávať a evidovať tržby v reálnom čase a posielať tieto údaje do centrálneho registra Finančnej správy SR. Systém obsahuje certifikované daňové registračné pokladnice a softvér, ktorý zaznamenáva a ukladá všetky transakcie, ktoré sa uskutočnia na pokladnici.

Hlavným cieľom VRP2 je zabezpečiť presnú evidenciu tržieb a bojovať proti daňovým podvodom. Podniky sú povinné zaznamenávať všetky tržby, ktoré sa uskutočnia na pokladnici a posielať tieto údaje do centrálneho registra v reálnom čase. Tým sa zabezpečuje, že budú všetky tržby podnikov evidované a minimalizuje sa riziko daňových únikov.

Aktualizované 01.03.2023
Našli ste neaktuálne informácie? Dajte nám vedieť!

Pomohla vám táto odpoveď?

Nenašli ste odpoveď? Sme tu každý deň 8.00 - 20.00

Kontaktujte nás